(rubrik saknas)

Vägnätet i Skälsätra har aldrig varit så dåligt underhållet som denna vinter. Problemet är att fordonen minskat i storlek med ungefär 50 procent. Dessa små ”leksakstraktorer” saknar tyngd och förmåga att trycka undan snömassorna.

Hos kommunen svarar man att man har lagt ut allt på entreprenad. Men har man då avsagt sig allt ansvar för att se till att den som fått uppdraget sköter sitt åtagande och att det finns maskiner som är dimensionerade för uppgiften?

I skrivande stund är det nästan en vecka sedan vi såg en plogande traktor här på gatan, den lämnade efter sig en moddig snömassa på flera decimeter som var omöjlig att forcera.

Det hade kanske varit bra om människor med kunskap om väghållning hade fått säga sitt om anbuden som kom till kommunen. Pengar är inte allt, det här blir säkert mycket dyrare, mer komplicerat och tar tid att reda ut.

Hoppas att inga utryckningsfordon kör fast eller att andra viktiga transporter sätts ur spel.

Tills sist, stackars er med barnvagn, rullstol eller tunga kassar. God jul önskar en insnöad i Skälsätra.