(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Låt innerstadens invånare bilda egen kommun” den 8 januari: Det var det bästa förslaget på länge, bästa idén sedan färdigskivat bröd.