(rubrik saknas)

Kommunen har ambitionen att bygga bostäder i sjönära läge inom Sättra naturreservat och Runbyskogen. Varför inte i demokratins namn i stället ge regionens växande muslimska befolkning möjlighet att bygga en moské vid denna plats?

Vi som gillar mångkultur anser att religionsfriheten måste respekteras, och vad kunde vara bättre än att svensk natur och islam förenas i en skön symbios?

Miljöpåverkan från ett moskébygge är försumlig i jämförelse med det fullskaliga bostadsbygge som Väsby sjöstad är. Det vore inte mer än rätt och ett erkännande för Sveriges snabbast växande religion.

Empatisk