(rubrik saknas)

Övergångsställen med signaler är farligare än de utan, visar en undersökning i SvD. Detta eftersom bilister är beredda att stanna när signaler saknas, men ej är beredda när de har grönt.

Hur ska vi undvika olyckor och dödsfall som beror på detta? Vem tjänar egentligen på att signaler existerar?

Ibland är en signal trasig, varvid hela korsningen står på gul blink. Då får bilisterna ta det otroligt långsamt för att inte buckla till varandras bilar, medan fotgängare och cyklister kan vräka sig ut i korsningen utan minsta dröjesmål.

Svaret är alltså att signalernas syfte är att ensidigt gynna bilisternas framkomlighet. Fotgängare känner på sig detta. Därför accepterar de helt enkelt inte att stå och vänta, utan går mot rött, med dödsfall som följd.

Det är dags att ändra på signalerna, så inte folk dör av att gå mot rött. Normalfallet ska vara gul blink med släckt gubbe. Trycker någon på knappen blir det rött för bilar och grön gubbe. Efter någon minut blir det åter släckt gubbe och gul blink. Alltså aldrig röd gubbe, bara släckt eller grön. Aldrig grönt ljus för bilar, bara gul blink eller rött.

Vår stad har haft massbilism i bara 60 år, men fotgängare i hela 800 år. Gammal är äldst. Bilen var helig på 50–60-talen, men inte längre. Totalt avskaffande av röd gubbe enligt ovan ger oss promenadstaden tillbaka.

Dessutom försvinner rödljuscykling med gul blink – bara det är skäl nog.

Säkerhet går före full gas