(rubrik saknas)

Österåkers naturvårdsförening driver med Österåkers hembygdsförening kampanj för att stoppa bostadsbyggena på marken kring Näs gård. Kommunen deltar i utbyggnaden med att arbeta fram de planer som PBL (plan- och bygg­lagen) föreskriver och berörs av försöken att hindra byggena.

De nya bostäderna på Näs har funnits med i kommunens planering sedan 1990 och upprepades som mark för för bostadsändamål i översiktsplanen 2006. Nu finns en markägare som är beredd att bygga bostäder på Näs och då finns också skäl att föra in argument för utbyggnaden i den pågående debatten mot utbyggnaden.

Ett samhälle som inte kan eller inte vill förse sina invånare med fler nya bostäder är inte ett trovärdigt samhälle. Vem vill bo där och veta att om jag vill ändra mitt boende finns inget nytt att välja bland. Det gör många människors vistelse tillfällig och driver dem så småningom från orten.

Österåker ligger inte vid E4 och har inte automatisk draghjälp av utvecklingen i Stockholmsområdet. Vi kan inte konkurrera med vår infrastruktur, till exempel Roslagsbanan i jämförelse med stambanan eller med flerfiliga motorvägar.

Men vi kan locka med många bra boendemiljöer – fler än i de flesta av våra grannkommuner. Då kan inte den attraktiva mark som skapar attraktiva boenden och hög trivsel vara förbehållen naturvårdsföreningar och hembyggdsföreningar som strider för att bostäder bara ska byggas på sämre mark i sämre lägen.

Den inställningen riskerar att skapa ett museeum av orten – och museeum driver inga aktiva verksamheter som försörjer samhällen med nya varor och tjänster.

Viking Skeeborg

Österåkersmoderaterna

ledamot i byggnadsnämden