(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Kungahuset får för mycket pengar” den 14 maj:

Roligt att en sån ung person reagerar på orättvisor. Jag tycker också att kungahuset får för mycket pengar och tar så stor plats i dagens samhälle när så många har det svårt och arbetslösheten med mera.

Dessa personer gör inget annat än flyter ovanpå och med ett stort lyxliv som inte hör hemma i dagens demokrati. Vill heller inte ge pengar i massor till dem som redan har för att de glänser över oss andra.

Med republikansk hälsning.

Solvoy pensionär