(rubrik saknas)

Det blev nej till motionen om att sätta tak på barngrupperna i de kommunala förskolorna i kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun.

Miljöpartiet ville sätta ett tak på 16 barn per barngrupp då det finns gott om forskning som visar att barnens språkutveckling och identitetsutveckling försämras av stora barngrupper. Buller, stress och konflikter blir ett större problem med stora grupper.

Vidare kan de minsta barnen ha svårt att knyta an till personalen i stora barngrupper.

Tyvärr fick vi intrycket att Allianspartierna inte ansåg denna fråga tillräckligt viktig att vilja satsa pengar på.

Visst kostar det att satsa, men vi menar att detta är en fråga värd att satsa på och att det skulle bli besparingar längre fram i kedjan, om man satsar på barnen på ett tidigt stadium.

Detta borde vara en partipolitisk obunden fråga då det rör våra barns bästa. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet stödde vår motion.

Vi lämnade följande protokollsanteckning: ”Forskning visar att barnens språkutveckling, identitetsutveckling och samspel med andra vuxna försämras av stora barngrupper. Även den dagliga miljön påverkas. Kvalitén på verksamheten för de små barnen går inte att kompromissa med – därför vill vi sätta ett tak på max 16 barn per barngrupp.

Miljöpartiet kan inte annat än beklaga att motionen ej bifalles och att det därmed fattas ett beslut som inte är för barnens bästa.”

Miljöpartiet i Upplands-Bro kommun