(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”S säger nej till att bygga ut Lidingöbanan” den 26 februari:

Angående Spårväg City som ska förlängas från Ropsten genom Frihamnen till en kostnad av cirka 5 miljarder kronor undrar jag vem som gynnas av denna satsning. Paul Lindquist (M) skriver att Lidingöbor slipper byta i Ropsten och kan fortsätta mot city. Vem kommer att åka denna omväg på 20 minuter när det finns en t-bana i Ropsten som tar max 10 minuter till samma slutstation?

Varför inte låta buss 1 – som går till Frihamnen – åka ända fram till Ropsten? Ett mycket billigare alternativ.

Jag har pratat med Miljöpartiet och de säger att spårvagnar inte är miljövänligare än de blå miljö­bussarna. Kan Paul Lindquist svara på hur kan det vara försvarbart att byta ut fungerande miljövänliga bussar på ”stomlinjebussarna” 1, 2, 3 och 4 fram till 2030 och bygga spårväg i stället på dessa sträckor?

Varför skriver du att de som flyttar in i Norra Djurgårdsstaden kommer att välja spårvagn, som tar längre tid i stället för t-banan? Varför inte lägga 5 miljarder som en spårvagnslinje kostar genom Frihamnen på att bygga ut t-banan? Till Stockholm flyttar det ju in cirka 45 000 personer om året.

Lägg fram alla fakta angående Spårvagn City och låt oss i Storstockholm få rösta i denna fråga.

Anja Nordenson