(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Rut ska inte förbjudas” den 26 mars:

Socialdemokraternas Ingar Beckman Hirschfeldt kritiserar mig och alliansens rut-avdrag i en replik. Att S-politiker ondgör sig över en reform som skapat tusentals nya arbeten och givit många kvinnor, med framförallt utländsk bakgrund, en möjlighet att gå från svart till vitt arbete är anmärkningsvärt. Det kan bara vara av ideologiska skäl.

Vad gäller städarbeten i hemmet blir Socialdemokraternas syn på vilka arbeten de anser viktigare än andra tydlig. Aldrig hör vi samma protester när det gäller snickares, målares och elektrikers insatser i alla hem utfört med rot-avdrag.

Kanske anser Socialdemokraterna och Ingar att dessa traditionellt sett manliga yrken är finare?

Isabella Jernbeck (M) riksdagsledamot