(rubrik saknas)

Svar på insändaren ” Har vi verkligen råd med ett asylboende” den 10 april:

Fredrik Lindahl påstår att man har prioriterat ”att ta pengar som kunde ha lagts på bland annat äldrevården”. Jag anser det vara djupt orättfärdigt och ovärdigt att spela ut svaga grupper mot varandra.

I vårt land –jämfört med många andra länder – har genomsnittsindviden det betydligt bättre ställt än till exempel de som lever i ett krigshärjat Somalia. Det finns förvisso brister i vår åldringsvård som vi alla solidariskt måste tas oss an. Vi har råd att på ett värdigt sätt ta hand om våra äldre utan att det skall gå ut över asylpolitiken.

Enligt min mening är det en mänsklig rättighet att varje människa – svensk, rom, afrikan, indonesier – ska kunna få bosätta sig var som helst i världen, alltså även i vårt land.

Ser vi tillbaka i historien så kan vi svenskar tacka många invandrare för det vi i dag med stolthet kallar för typiskt svenskt, alltifrån De Geer och hans valoner.

Hur skulle vårt julfirande se ut utan att vi fick sjunga Hosianna (invandraren Vogler) eller vårt midsommarfirande utan Idas sommarvisa (invandraren Ridel) .

Jag skäms för att Vallentuna omnämns i media för den vandalisering som skett av det planerade boendet i Bällsta.

Tacka invandrare för det som är ”typiskt svenskt”