(rubrik saknas)

Spånga-Tensta är numera snart den enda stadsdelen i Stockholm utan ett systembolag. Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med att ha ett systembolag i ett centrum, men vi ser att fördelarna är många för de boende i stadsdelen och för företagarna i centrum.

Efter att systembolaget lade ner sin verksamhet i Tensta har vi sett att kundunderlaget i Tensta centrum har minskat, vilket lett till ytterligare problem för näringsidkarna i området. Moderaterna var med och kämpade hårt för att systembolaget skulle vara kvar i Tensta. Det är ytterst beklagligt att Systembolaget inte lyssnade på oss.

Spånga-Tensta stadsdel behöver dock inte vara utan ett systembolag. I samband med att Spånga centrum nu har rustats upp och pendeltågsstationen får ny rulltrappa, hiss och trappa är det vår förhoppning att Systembolaget seriöst ska fundera över möjligheten att förlägga verksamhet till Spånga centrum.

Det skulle betyda mycket för Spångas framtida utveckling om ytterligare service kan förläggas till vår del av västerort och ge ett ökat kundunderlag för affärerna i Spånga centrum. Mindre bilkörning till andra stadsdelars systembolag är också bra för miljön.

Vår uppfattning är därför klar. Gamla Spånga är redo för att husera en systembolagsbutik. Det vore positivt för alla parter och ett ytterligare ett lyft för Spånga centrum som redan har både högkvalitativa fisk- och köttbutiker samt god dagligvaruhandel, banker, kemtvätt med mera.

Ole-Jörgen Persson (M), gruppledare Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Inger Akalla (M), ledamot Spånga-Tensta

stadsdelsnämnd