(rubrik saknas)

”Någon bedömning av smak har inte genomförts då detta inte är förenligt med lagen om offentlig upphandling”

Smaka på den meningen. Det är vad som stod i det upphandlingsunderlag som vi i Södermalms stadsdelsnämnd hade att ta ställning till på vårt nämndmöte i höstas. Det gällde ett ärende om upphandling av kost för äldreomsorgen inom Södermalm.

Måltiden är dagens höjdpunkt för många äldre. Centralt för upplevelsen är smak och utseende. Att då inte låta de äldre få smaka på maten inför en upphandling är förstås absurt.

Den uppgift vi fått är att det inte går att smaka på maten därför att det inte går att objektivt fastställa vad som är bättre. Den fråga som när du handlar själv brukar vara avgörande – ”smakar det bra?” – får inte ställas. Den hindrar den konkurrens som idag är det viktigaste kriteriet på effektivitet. Det tycker vi är orimligt.

Vi kommer att agera på flera olika plan. I Kungsträdgården, har man sedan mer än 20 år tillbaka en festival som heter Smaka på Stockholm. Vi föreslår en återkommande matfestival för de äldre här på Södermalm, Smaka på maten. Tanken är att de olika leverantörerna får möjligheten att presentera sig och sin kost i samband med Seniordagar ­eller andra lämpliga tillfällen.

Det är ett första steg. Vi kommer också att driva opinion, på nätet, på gator och torg för att fler ska uppmärksamma frågan. För skulle det mot förmodan visa sig att det inte är förenligt med lagen om offentlig upphandling att smaka på den mat som vi köper in, så måste vi förändra lagen. För så här kan vi inte ha det.