(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Nu ska skolorna spara ännu mer” den 19 mars:

En lärare vid Bagartorpsskolan hävdar att nämnden sparar och att det kommer gå ut över kvalitén. Det stämmer inte. I år höjs pengen till alla grundskolor med 2,5 procent. Nämnden anser att det är viktigt att alla barn får en bra utbildning. Därför beslutade nämnden i år att också fördubbla ett riktat stöd till vissa skolor för att öka likvärdigheten. Sammantaget leder det till att Bagartorpsskolan får 3,5 miljoner kronor mer i jämförelse med 2012. Syftet med satsningen är att öka andelen elever med godkänt i alla ämnen i både privata som kommunala skolor i Solna. Det är också viktigt och påpeka att det pågår ett förändringsarbete i skolan för att ytterligare höja kvalitén som inte handlar om ökade resurser.

Arion Chryssafis (M) ordförande, barn- och ­utbildningsnämden

Lars Granat (FP) vice ordförande