(rubrik saknas)

Det finns färdiga planer hos Stockholms stad på att anlägga en 11-manna fotbollsplan i den härliga något anonyma Fredhällsparken. Jag gillar fotboll i alla dess former – men inte på min bakgård kan man tänka.

Nu är det 10 000-tals människor som bor i Fredhäll, Kristineberg och nybyggda Lindhagen. Vi behöver de gröna lungor som parkerna ger oss med tanke på att dessa områden omgärdas av Essingeleden.

Låt oss få behålla parken.

Morre