(rubrik saknas)

Angående artikeln ”Ingen har åkt fast för nedskräpning” den 11 juni:

Jag kan inte förstå varför det inte sätts upp fler papperskorgar och ses till att den entreprenör som har fått uppdraget tömmer dem. Vad jag kan förstå, skulle ju detta vara en ren vinst. Har ofta skickat in foton på översvämmade papperskorgar.

Strandskatan