(rubrik saknas)

I dag finns det endast en uppvärmd fotbollsplan i hela Huddinge. Hur kan det komma sig i en av Stockholms läns största kommuner?

Det är minst 20 000 aktiva som spelar inom någon förening, sedan är det flera som spelar privat. Varför har inte vår stora kommun med kyla och snö sex månader om året inte förbättrat detta?

Det behövs fler uppvärmda planer i Huddinge! Det är dyrt att bygga och framför allt driva planen men lagen som kommer dit kommer självklart att betala planhyra. Planerna behöver inte endast vara för fotboll. De kan även användas till andra sporter såsom handboll som är en stor sport i Sverige. Det går en jättestor turnering varje år som Huddinge skulle kunna arrangera.

I Sjödalsparken ordnas det varje år ett antal konserter. Med ett uppvärmt underlag skulle det också kunna arrangeras julkonserter.

Sedan har vi alla ungdomar som kommer in på fel spår som börjar dricka alkohol och ta droger. Med uppvärmda planer skulle det finnas en massa annat att göra i stället.

Sammanfattningsvis: bygg flera uppvärmda planer i Huddinge som kan nyttjas året runt. Som de flesta idrotterna kan använda och folk från andra kommuner kommer att hyra. Där ska det spelas musik som är trevligt att lyssna på. En plats som vi kan trivas på.

Vi kämpar på att bli den friskaste kommunen i landet. Så alla Huddingebor – ut och gräv redan i dag!

Dags att satsa på fler uppvärmda planer