(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Planerade betonghöghus vandaliserar Dalarö by” den 1 maj:

Signaturen ”Dalarövän” försöker misstänkliggöra planerna på bebyggelse på folkhögskoletomten Lyngsåsa på Dalarö. Kommunen har under många år, med stort deltagande av invånarna på Dalarö, diskuterat möjligheterna för olika människor, inte bara förmögna, att kunna skaffa en bostad på Dalarö. Det kan nu äntligen bli verklighet genom att kommunen under året avser att fatta de nödvändiga besluten.

Som företrädare för Fastighetsägareföreningen, Hyresgästföreningen, Hembygdsföreningen och Södra Skärgårdens Intresseförening påtalat i skrivelse till kommunen måste exploateringen ske i sådan grad att det blir ekonomiskt realistiskt. Annars kommer det inte bli möjligt för vanligt folk att skaffa sig en bostad där.

Givetvis måste bebyggelsen utformas så att den passar in i kulturmiljön.

Det är uppenbart att det yttersta syftet från de närboende, de så kallade ”Dalarövännerna” är att med alla medel försöka stoppa tillkomsten av flerbostadshus i deras grannskap. Det vore ju hemskt om vanliga människor skulle bosätta sig här. Man vet ju inte vad det är för slags folk som kommer dit.

Vi är många som hoppas att det ansvariga kommunalrådet Peter Olevik Dunder (FP) står på sig och inte faller undan för Nimbyfolkets (Not in my backyard) alltmer oblyga påtryckningar.

Verklig Dalarövän