(rubrik saknas)

Innan förbifart Stockholm och alla andra nya motorvägar i miljardklassen byggs kräver vi skattebetalare att bilister utbildas i trafikvett och lagar. Vi cyklister och gångtrafikanter lever livsfarligt på grund av alla bilister som inte klarar av att följa gällande trafikregler och som dessutom inte visar hänsyn till oskyddade trafikanter.

Så mitt förslag är hårdare straff (ta körkortet vid första förseelsen) för trafikförseelser och högre avgift i Stockholms vägtullar samt utbildning för bilister i trafikvett och allt detta innan förbifarten byggs.

Vill man inte framföra sin bil enligt trafikregler ska man heller inget körkort ha och inte heller någon förbifart.