(rubrik saknas)

Jag vill tacka Michaela Fletcher Sjöman (M) och Elisabeth Gunnars (FP) för den fina nedmonteringen av den pedagogiska verksamheten inom kommunens förskolor.

Ni har förstått att det är förvaring som är bäst för barnen, inte att lära och växa i samvaro med omtyckta pedagoger.

Nu hoppas jag att kommunen har visionen och modet att löpa linan ut och låta ett valfritt lagerhotell ta över barnomsorgen, eller snarare barnförvaringen. Jag och mina barn tackar för att ni finns!

Åsa