(rubrik saknas)

Solna har snart nått gränsen till trångboddhetl Det innebär att i framtiden kanske det inte blir lika lockande att bo kvar här och många bostäder kommer att stå tomma så småningom. Ett resultat av Solnapolitikernas arrogans.

Om det lyckas kan staden sälja Råstasjön till byggbolagen och låta dem cementera och bygga även där. Varför inte fortsätta med Brunnsviken, som visserligen ingår i Nationalstadsparken men det beslutet går nog också att kringå eftersom Solna redan är förstört.

Numera kallas det ”kreativitet”. Ju man kan lura allmänheten på pengar, desto mera makt. Den gamla Hagalundsbon Ruben Nilssons visa passar precis: ”Så går det till, när lagen dikteras från magen. Den enda regeln hyllas, att magen måste fyllas”.

Många längtar efter en politiker som vågar säga att Solna är färdigbyggt. Det skulle ha sagts redan inte Arenan byggdes. Då skulle man inte behöva banta kulturskolan med en miljon! Byggstopp borde införas i Solna.

Raimo Saarinen