(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Bygg snabbt ut t-banan till nya Barkarbystaden” den 25 december:

I en insändare från oppositionsråd Claes Thunblad (S) kommer han med ett antal påståenden om ­Alliansens arbete med kommunens ekonomi. Flera av påståendena är direkta lögner.

Bland annat påstår han att när Socialdemokraterna förlorade makten 2006 så skulle det ha funnits en buffert innehållande 100 miljoner kronor som Alliansen dessutom skulle ha förbrukat. Ingen­ting av detta är sant. När Alliansen tillträdde fanns ingen buffert alls. Trots år av högkonjunktur och goda resultat hade Socialdemokraterna inte sparat i någon buffert. Den nytillträdda Alliansen skapade en buffert som innehöll 82 miljoner kronor år 2007. Tanken var att kommunen skulle spara i ­ladorna under goda år för att kunna använda i sämre tider. Fram till finanskrisen 2008 sköt Alliansen in över 120 miljoner i bufferten.

Under de senaste årens lågkonjunktur har bufferten fyllt sitt syfte. När ekonomin fortfarande inte förbättrats gör vi fler åtgärder. Bland annat höjs skatten med 35 öre och en stor effektiviseringsöversyn görs i hela kommunen.

Alliansen är det enda alternativet som gemensamt tar ansvar för Järfällas ekonomi för att trygga jobben och välfärden.

Cecilia Löfgreen (M)

kommunstyrelseordförande, Järfälla