(rubrik saknas)

Vi tycker att det är bra att Öster­åkers kommun vill ha länets bästa skolor och visst passar en nysatsning bra nu när vi börjar med ny läroplan. Vi efterlyser bland annat:

1. En lönesatsning som är större än den miniminivå som det centrala avtalet anger och en särskild satsning på äldre (50+) lärare.

2. Extraresurser till skolorna till utbildning och implementering av ny skollag, ny läroplan och nytt betygssystem.

3. Extraresurser med anledning av införandet av lärarlegitimation och de fortbildningsbehov som uppstår när man ska leva upp till kravet på behöriga lärare.

När budgetförslag för 2012 och plan för 2013–2014 presenterats innehöll de inte några av de satsningar vi önskar. Ännu ett år kommer vår kommun att lägga sig på miniminivån i avtalet. Det lockar inte hit de bästa lärarna som kan skapa länets bästa skolor.

Skolpengen skrivs upp med 2,6 procent vilket möjligen täcker kostnadsökningarna men inte mer. Skolorna får vända på varje krona samtidigt som kommunen går med överskott – 2011 med 127 miljoner.

Att skolorna har svårt att få ekonomin i balans beror inte på slöseri utan på att de anslagna medlen är för små för att bedriva en vettig verksamhet.

Om vi ska bli bäst i länet måste det synas i skolornas budget att kommunens överskott blev större än beräknat.

Styrelsen för Lärarnas riksförbund i Österåker