(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Statliga banker skulle göra våra liv tryggare” den 6 mars:

Signaturen ”Trött på banker” skriver att vi borde införa statliga banker, för att undvika den form av finanskris som började i USA. Perspektivet är mycket märkligt. För det var ju de av staten grundade Fannie Mae och Freddie Mac som drev på ökat risktagande i den amerikanska ekonomin.

De två finansinstitutionerna hade fått i uppgift av amerikanska politiker att förenkla för låginkomsttagare att köpa boende. Med kraftiga skattesubventioner garanterade de bolån som utfärdades till personer som inte kvalificerade sig för vanliga lån.

En rad federala bolånebanker bidrog också till att öka risktagandet. Dessutom fanns regleringar som i vissa fall tvingade banker att låna ut pengar till personer med osäker ekonomi, och i andra fall innebar att den som inte ville ta ansvar för sitt lån längre kunde tvinga banken att ta över ansvaret.

Debattören Peter J Wallison hann skriva inte bara en utan två böcker som varnade för att bolåneinstituten med staten i ryggen skulle lägga grunden för en kris.

Tyvärr lyssnade ingen, och farhågan besannades.

I Sverige har vi på motsvarande sätt SBAB, en statlig bank som har uppdraget att pressa lånevillkoren så att det blir billigare och enklare att låna.

Det är kanske förståeligt att politikerna vill att den statliga banken underlättar för dem som annars inte skulle ha fått bolån att få det.

Men det finns en uppenbar risk att det som hände i USA upprepar sig i Sverige, drivet fram av just en statlig bank.