(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Östra Byle en tickande trafikbomb” den 20 mars:

SL planerar för minskat kollektivresande i Nordost. Signaturen ”Hans” var i förra veckan bekymrad över trafiksituationen i Täby och i Byle. Det är besvärligt i dag men det kommer att bli värre! Med en vacker fasad om en upprustad Roslagsbana vill Täby Kommun och SL få oss att tro att man satsar på kollektivtrafiken. Läser man siffrorna lite tydligare (finns på SL:s hemsida) så kommer kollektivandelen av resandet i Nordostregionen att minska från att redan nu vara länets sämsta. Täby växer från drygt 60 000 invånare i dag till 80 000 inom en snar framtid. När andelen resande med bil planeras öka blir resultatet i absoluta tal ohållbar i regionen.

Vi måste tillsammans påverka både SL och Täby Kommun så att fler kan resa både bekvämt och kollektivt i större utsträckning än i dag. I Kyrkbyn vore det enkelt att låta tågen stanna i Byle och inte susa förbi i 120 km/h som SL nu planerar.

Det behövs också smidiga anslutningsmöjligheter till de stora arbetsplatsområdena västerut som Kista, Spånga, Solna och Sundbyberg. Påverka gärna SL direkt genom att skriva remissvar på deras planförslag, dock senast 30 mars.

Bylegruppen

SL satsar inte på Täby