(rubrik saknas)

Täbys största pensionärsförening SPF Tibbleseniorerna har, precis som ett stort antal andra SPF-föreningar i hela länet, ställt tre frågor till sin kommun angående vård- och omsorgsboenden:

1) Hur kontrolleras att de olika utförarna gör vad de lovat?

2) Hur många fel och brister har rapporterats?

3) Hur många klagomål har kommit från boende eller deras anhöriga?

Svaren från Täby kommun är inte särskilt lugnande.

1) Kontroller görs årligen eller ”vid behov” – vad det nu är… Oanmälda besök började man med först 2011.

2) Hur ofta fel eller brister rapporteras vet kommunen inte.

3) Antalet anmälningar har man ingen statistik på.

Svaren är oroande. Kommunen måste väl ha bättre kontroll på läget?

Leif Söderström, ordförande för SPF Tibbleseniorerna