(rubrik saknas)

Jag vill ta upp problemet med Sollentuna kommuns sporthallar och de halltider som är tillgängliga för föreningarna och de ungdomar som använder hallarna via föreningarna.

I Sollentuna finns det idag runt 150 timmar för alla inomhusföreningarna att använda när dagslägets verkliga behov istället ligger på 420 timmar. Detta gör Sollentuna till en av Sveriges sämsta kommuner i förhållande till de 67 000 personer som bor i Sollentuna.

Bristen på hallar leder till att klubbarna inte kan starta fler åldersgrupper inom de olika sporterna, det i sin tur leder till att ungdomarna i Sollentuna kommun får sämre hälsa och ökad risk för att drabbas av sjukdomar. Skoleleverna får även svårare med inlärnings- och koncentrationsförmågan, vilket leder till att de får det tyngre i skolan. I värsta fall kan Sollentuna få lägre genomsnittsbetyg. Sollentuna kommun kan på sikt få ett rykte om att vara dåliga i inomhussporter eftersom utövarna har så lite tid att träna på och på så sätt hamnar efter gentemot de andra kommunernas föreningar.

Lösningen på det här problemet är det som Hallprojektsgruppen har tagit upp, att Sollentuna kommun inte ska bygga hallar som Satelliten och Silverdalshallen, där de bara tänkt på design och utseende, utan i stället ska bygga billigt och multifunktionellt. Silverdalshallen kostade kommunen över 48 miljoner kronor och den har bara en fullstor plan, när man i stället hade kunnat få en större hall med åtminstonde två full­stora planer för samma pris!

Kommunen försvarar sig kanske med att de ville ha hallar som utmärker Sollentuna, som är fallet med bygget av Satelliten men då undrar jag vad som är bäst: Att Sollentuna kan till­godose ungdomarnas behov av halltider så att de kan utöva sin idrott eller att Sollentuna ska få en hall som ser lite bättre ut men som inte ger ungdomarna det de behöver?

Carl Magnusson