(rubrik saknas)

Man berättar att det flyttar cirka en busslast med människor till Stockholmsregionen i månaden. Det märks på trängseln i den kollektiva trafiken.

En utredning visade att av hela landet är det Sundbyberg som är ledande i att ha invånare som inte arbetar i kommunen. Endast 20 procent arbetar här. De andra kommer utifrån. Och det märker jag som bor i kommunen, jag får slå mig fram för att ta mig till tunnelbana och pendeltåg när folket bara väller in och ingen hänsyn tas!

Jag har skrivit till SL tre gånger i frågan för jag har lösningar på problemet som skulle underlätta, men icke. Man fattar inte, vill inte.

När jag flyttade från norra delen av vårt land och kom till staden för så där 40 år sedan så fanns det underförstådda regler för hur man betedde sig när man åkte kollektivt. En finns kvar i dag: stå till höger i rulltrappan! Annars är det en stor egoism som råder.

Det finns även de som liksom lullar fram och läser sin telefon mitt där folket försöker ta sig fram. Detta förfarande gör att det blir störningar och otrevligt att vistas i den kollektiva trafiken.

Kan inte politiker i Sundby­bergs stad hjälpa oss 80 procent som inte arbetar i kommunen att på ett drägligt och trevligt sätt ta oss fram i kollektivtrafiken när vi ska ta oss till våra arbeten?

Kristina Melin