(rubrik saknas)

Jag tycker synd om alla före­tagare i kommunen som inte får göra reklam vid infarter. Kommunen och dess ledning är negativa till att sätta upp skyltar där företagen kan synas och sprida sina erbjudanden till konsumenterna.

De som säger nej skyller på trafikolyckorna skulle öka, men detta är fel. Det finns ingen sådan statistik. De vill tydligen inte att dessa företag ska finnas inom komunens gränser, utan att vi ska åka till Täby centrum och handla. Vilket miljötänk?

Nej, in med riktiga människor i ledningen.

Skyltmöjlighet till företagen i kommunen