(rubrik saknas)

Vem känner ansvar för den stora avbarkade torrfuran som lutar sig över genomfartsleden och busshållsplatsen ”Rindö Västra”, cirka 500 m från Färjelåget?

Kan det vara kommunen? Trafikverket? Polisen? Turistbyrån? Miljö- och hälsoskydd? Roslagsvatten? Något försäkringsbolag?

Rindöbo