(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Ryttare förstör spåret för löpare” den 11 december:

Jag har full förståelse för problemet du tar upp. Tyvärr finns det inga officiellt tillåtna ridvägar i området. Vi är över tusen fritidsryttare omkring Prästtorp, inberäknat UBRF, Örnäs och privathästar. Vi tog kontakt med kommunen i frågan, och uppmanades då att bilda en ridstigsförening, vilket vi nu är i färd med att göra.

Dock kan man reflektera över varför löparna får ett antal anlagda spår utan att bilda förening och göra jobbet själva. Hästsporten är Sveriges näst största sport (räknat på antal utövare/aktivitetstimmar). Många människor glädjer sig åt att möta dessa vackra djur i naturen, där de ju hör hemma. Dock måste ryttare lära sig att ta hänsyn och inte skrämma folk, förstöra anlagda löparspår eller lämna gödsel på vägar, gång- och cykelbanor.

Jag vill här vädja till kommunen och andra markägare i området att hjälpa rid­stigs­föreningen få till anlagda, tillåtna rid­vägar så att denna stora grupp djur- och naturälskare har någonstans att ta vägen och så att andra som inte rider slipper få problem. I centrala Storstockholm finns kilometervis med anlagda ridvägar. Där går det alldeles utmärkt att samsas och dela på utrymmet. Så varför skulle inte vi?