(rubrik saknas)

Svar på insändaren Stockholm behöver en flygplats för allmänflyg” den 7 februari:

En allmänflygplats är något som Bromma flygplats utgjort sedan 1936. Efter en tynande tillvaro, då det tunga flyget redan flyttat till Arlanda, fanns det en betydande politisk majoritet för avtalad nedläggning 1996.

Efter valet 1991 bytte bland andra Folkpartiet åsikt och kuppade igenom en förlängning av brommaflygsavtalet. Villkor för FP, SP och KD var att att flygplatsen skulle förbli mindre och max ha 300 000 passagerare per år.

Utan hänsyn mot kringboende och befolkningshälsa, var det Margareta Cederfält (M) som piskade fram ett nytt avtal som tillåter 4 700 000 passagerare per år genom att ersätta allmänflygets småplan mot det tunga trafikflyget.

Jag tror att fler än jag anser att Margareta Cederfälts inlägg är patetiskt. Till exempel de som flyttar in i nybyggda närbostäder och inser att de badar i cancerogen fotogenstank och buller, när vinden ligger på.

Hon skriver vidare att det är en kommunal angelägenhet att allmänflyget får plats i stan. Är inte folkhälsan mer angelägen? Vad har Margareta Cederfält för dold agenda? Vill Moderaterna utöka brommaflyget ännu mer?