(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Flera bra satsningar görs nu i Hallonbergen” den 1 maj:

Det är bra att Jonas Nygren har uppäckt Hallonbergen. Men att slå sig till ro med de satsningar som han beskriver räcker inte.

Först och främst: Hallonbergen har inga utmaningar. Det är Jonas Nygren och andra av hans parti­kamrater som har utmaningar att lyfta det, av dem, försummade Hallonbergen. Därigenom kan han minska den segregation som riskerar att uppstå.

Indirekt erkänner Jonas Nygren att Hallonbergen har försummats eftersom han bara tar upp några exempel på relativt små och billiga förbättringar från det senaste halvåret.

Jag menar att det är viktigt att ge uppväxande ungdomar bra förutsättningar för att de inte ska hamna i gäng med droger och kriminalitet. Eftersom Hallonbergens historia inte är den bästa förefallar det rimligt med stora satsningar just här.

De boende har bjudits in till diskussioner om gränsen mot Ör, men det räcker inte. Hela Hallonbergen behöver lyftas för att undvika den förvärrade segregation, som uppstår när allt fler med god köpkraft flyttar från området. Detta verkar ske nu. Hallonbergen har mist skolan, banken och diverse affärer.

Men värst är att utvecklingen har försummats av Jonas partikamrater under lång tid. Ta igen det! Jag hjälper gärna till, eftersom jag känner för Hallonbergen efter att ha bott här i 25 år.