(rubrik saknas)

Jag hade läst på nätet att man skulle ha en majbrasa i Duvboparken på valborgsmässoaftonen. Brasan skulle tändas klockan 20 och ”vårsånger” skulle det bli 20.45.

Förväntansfull begav jag mig med mitt sällskap till parken. Brasa fanns det och en del stånd och annat i parken, ingen skugga över dem.

Men klockan gick och ingen sång! Jag är uppväxt med ”Vintern ra” och alla de andra vårsångerna med manskör. Just manskör vore väl att begära för mycket, men har man annonserat vårsånger så ska det vara vårsånger. Man kan väl inte ha avsett positivhalerskan som uppträdde?

Jag är djupt besviken. Visst, man kan bli sjuk eller få annat förhinder, men då borde det ha funnits ett anslag vid ingången som upplyste om det.

Riktigt dåligt!