50-skyltar på Bondvägen

Svar på insändare med rubriken ”Kör långsammare på Bondvägen i Gudö” den 8 oktober:

Jag håller med om att folk på Bondvägen kör alldeles för fort och att något måste göras för att förhindra det, speciellt för barnens skull.

Men det stämmer inte att hastighetsgränsen är 30 kilometer i timmen.

Jag har bott på Gudö i 20 år, har körkort och är en av de få som håller den officiella hastighetsgränsen: 50 kilometer i timmen. Ringde även till kommunen och fick det bekräftat.

Däremot så kan den ändras i framtiden till 30 kilometer i timmen, åtminstone så lär den ändras nere vid nya förskolan. Ville bara förtydliga detta.

Gudöbo