6 av 10 skattebetalare gör inte rätt för sig

Sverige hör till de länder som har den mest långtgående inkomstutjämningen i världen. Skatter och välfärdsförmåner medför att skillnaderna i Sverige är små. Ändå tror många att de välbärgade får förmåner – till exempel barnbidrag – som andra skattskyldiga måste betala. I själva verket betalar de mest välbärgade både sina egna välfärdsförmåner och därtill 34 procent av sina skatter till finansieringen av de lägre inkomsttagarnas förmåner.

En undersökning som gjordes av finansdepartementets så kallade Långtidsutredning (bilaga 9, SOU 2003:110) delade upp medborgarnas livsinkomster och förmåner i fem grupper. Den femtedel som tjänade mest över hela livet fick ett underskott när man summerade alla skatter och drog bort alla välfärdsförmåner. Detta underskott i ”livsnettot” motsvarade 34 procent av de inbetalda skatterna.

Den femtedel som tjänade minst hade i stället ett överskott i sitt livsnetto som man kan säga betalades av de välbärgade. Det motsvarade 77 procent av de pengar som togs från de välbärgade. Dessutom räckte pengarna till för att finansiera hälften av nästa femtedels överskott.

Räknar man in skattebetalningarna från låg- och medelinkomsttagare kan man uppskatta att runt 60 procent av medborgarna inte fullt betalar sina egna förmåner och gör rätt för sig.

Genom jobbskatteavdraget, som i procent är lägre för de välbärgade, har denna livsomfördelning från rika till fattiga sannolikt ökat. Det är därför märkligt att man i debatten tror att vanliga människors skatt ”betalar höginkomsttagarnas lyxkonsumtion” som ett par MUF:are påstod i en insändare den 27 augusti. Sanningen är att de välbärgade missgynnas av skatter och välfärdsförmåner.

Danne Nordling nationalekonom

60 procent gör inte rätt för sig, enligt insändarskribenten.

Sanningen är att de välbärgade missgynnas av skatter och välfärdsförmåner.