(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Djurgårdsstaden är inte särskilt miljövänlig” den 26 november:

Tack för att du lyfter frågan om cykelvägar i Norra Djurgårdsstaden. Det är verkligen inte lätt, bitvis till och med farligt, att ta sig fram som cyklist i och omkring Norra Djurgårdsstaden.

Cyklist från Hjortis