(rubrik saknas)

En tvåfilig bussgata genom Rosenlundsparken är ett knivsnitt genom en av Söders lungor. Vi har alldeles för lite parker på Söder. Att bygga en tvåfilig bilväg genom parken och anlägga stormarknad i kvarteret Linjalen ökar biltrafiken och försämrar miljön. Barnen utsätts för olycksrisker och man spär på de luftföroreningar som redan idag skördar liv på Söder.

Vi i Vänsterpartiet stöder de boendes protester. När frågan var uppe i stadsdelsnämnden gick också Alliansen mot bilvägen. Nu vet vi att det var ett dubbelspel. I stadsbyggnadsnämnden gick Moderaterna och Centerpartiet ihop med Socialdemokraterna och drev igenom bilvägen.

Beslutet visar på ett förakt mot de boende.

Gunnar Ågren (V), ledamot Juliana Gristelli (V), ersättare

i Södermalms

stadsdelsnämnd