(rubrik saknas)

Ett stort fång med rosor till veckans hjältar och änglar! Vi vill på detta sätt sända ett stort tack till samtlig personal på Sjölidens demensboende. Var stolta över det arbete som ni utför, vilket gör att boende och anhöriga mår bra och kan känna sig trygga!

Lilian och Elenor

Ett stort fång rosor till alla er som respekterar trafik­reglerna som gäller vid Sjötorpskolan och parkerar vid avlämningsplatserna. Säkra skolvgar = säkra barn. Stort tack till er alla!

Mamma Bodil

Jag vill ge ett fång rosor till några fantastiska medmänniskor: Ni som hjälpte mig vid en fall­olycka vid 19-tiden tisdagen den 26 november i korsningen Västergårds­vägen-Stubbkärrsvägen!

Kerstin Wiklund