ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Skrämmande nej till mindre barngruppen” den 26 november:

Debatten om skolan pågår för fullt både i riksmedia och på lokal nivå,. Det är bra, för det finns förbättringsområden när det gäller skolorna i Väsby.

Dock riktas fokus alltför ofta på att lösningen skulle vara mindre klasser. ”Mindre klasser” har blivit ett slagord, ett slags mantra som upprepas och upprepas så att ingen ska ifrågasätta att det kan finnas andra nog så viktiga parametrar för en hög kvalitet i skolan. I en intervju i Svenska Dagbladet den 10 juni i år hävdar forskaren John Hattie att storleken på skolklassen är av högst underordnad betydelse när det gäller skolresultaten. Lärarens sätt att undervisa och följa upp sin undervisning har mycket större betydelse.

Min egen erfarenhet av att ha fyra barn i skola i Väsby och även i grannkommunen Sollentuna säger att relationen till läraren och övrig personal, flexibilitet när det gäller både extra utmaningar och extra stöd samt relationen till klasskamraterna är det som är avgörande både för resultat och trivsel. Inte en enda gång under våra 15 år med skolbarn har vi gjort kopplingen stor eller liten klass – och då har vi varit med om båda varianterna.

Vidga vyerna och nyansera debatten om skolan, för våra barns skull!

Kajsa