(rubrik saknas)

Jag och min dotter höll på att bli överkörda i morse då vi skulle gå över vägen på övergångsstället Bagarfruvägen precis utanför skolan. Detta på grund av att bilar står parkerade på, samt före och efter övergångsstället på båda sidor av vägen.

Bilar som vill passera ser inte om det går ut någon person som är skymd emellan dessa bilarna vilket vi gjorde och fick snabbt kasta oss tillbaka.

Jag vädjar till alla som tar ansvar för att era barn kommer till och från skolan med bil stannar eller parkerar på lämpligare ställe, vilket inte är omöjligt. Det finns två avfarter att köra in på.

Vill påpeka att det är förbud att stanna eller parkera på övergångställen, samt några meter framför och efter. Tänk om det händer dig, ditt barn eller någon annan en olycka, då ska du ha det på ditt samvete för att du inte kunde ta dig lite mer tid.

Många gående korsar denna väg flera gånger om dagen och många barn går själva till skolan. Om ni ska ta bilen så se till att följ reglerna för att undvika att en olycka inträffar.

Jag har nu sett detta varje dag under två års tid och är så trött på det, bilister skärp er.

Upprörd orolig

skolbarnsmamma