(rubrik saknas)

Enligt kommunen ska vi tillsammans göra Tyresös översiktsplan men på kommunens hemsida står följande:

”Helt klart är att vi måste bidra till regionens expansion genom att förtäta och bygga nya bostadsområden.”

Helt klart? Har vi röstat om det?

Senast Tyresö bidrog till ”regionens expansion” det vill säga hela Stockholm stads expansion, höll hela kommunen på att gå i konkurs. För min del tycker jag att Tyresö kan bidra med rekreation för hela regionen i stället.

Och mig veterligt finns det inte nämnvärt mycket mark kvar att expandera om man vill behålla ”kommunens gröna karaktär”.

Tar man kommunens yta och subtraherar ytan för naturskyddsområden, naturreservat, badplatser, vatten, vägar och befintliga byggnader blir det inte mycket kvar.

Jag ställer inte upp på ”det politiska målet att Tyresö ska vara den attraktivaste kommunen i regionen år 2030” – jag har målet att Tyresö ska vara en bra kommun för dess invånare.

Politik för politiker eller för invånare?