(rubrik saknas)

I Stockholm har vi länge haft medborgarskapsceremonier för att önska nya medborgare välkomna till vår stad och till Sverige.

Ceremonierna är ett uppskattat inslag för många människor och symboliserar en känsla av tillhörighet för många som blivit svenska medborgare och som därmed får ta del av de rättigheter – och de skyldigheter – som medborgarskapet ger.

Alliansregeringen föreslår nu att detta utökas till att gälla hela landet. Alla kommuner ska erbjuda liknande ceremonier som dem vi haft i Stockholm.

Vid ceremonierna bör kommunerna lyfta fram att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige. Ett enhetligt och högtidligt bevis om svenskt medborgarskap överlämnas också i samband med ceremonin.

Kanske har vi slarvat ordentligt i Sverige med att understryka vikten av medborgarskapet som ett – bland flera – verktyg för att skapa samhörighet mellan nya och gamla medborgare. Det är ett stort steg att ta att bli svensk medborgare och då är det rätt självklart att kommunerna också ska erbjuda en ordentlig markering av hur viktigt medborgarskapet är och vilka rättigheter och skyldigheter det medför.

I stadsdelar med många invandrare – som vi har på Järvafältet – kommer ceremonierna att betyda mycket för väldigt många människor. Jag möter många invandrare i och omkring Järvafältet som vill vara en aktiv del av det svenska samhället – att bli medborgare är någonstans det yttersta beviset på just detta. Den som väljer att bli svensk medborgare visar med all tydlighet att han eller hon har för avsikt att stanna i Sverige och göra Sverige till sitt land. Att markera detta ordentligt är viktigt både för den enskilde och för kommunerna.

Jag är helt övertygad om att detta kommer att betyda mycket för integrationen av våra nya medborgare in i det svenska samhället.

Ole-Jörgen Persson, gruppledare (M) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, ersättare i kommunfullmäktige