(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Slå inte ner alla ängsblommorna” den 16 juli:

Jag instämmer i åsikten att gräset i kommunens grönområden inte ska klippas under blomningssäsongen. Det är inte bara skönheten som går förlorad när man förvandlar blommande sommarängar till brungrå stubb. Fjärilar, bin och humlor får svårt att hitta nektar.

Var rädd om dessa nyttiga insekter (som ju drastiskt minskat i antal, bland annat på grund av brist på blommor).

Utan dessa insekter får vi problem med pollinering i jordbruk och fruktträdgårdar.

Gunnel Sjöberg