(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Folkpartiet vill inte ha någon skyskrapa” den 27 augusti:

Lars-Gunnar Wallin (FP), de flesta kommuninvånare håller nog med om att vi inte vill ha någon skyskrapa, men väntar vi verkligen sedan länge på ett nytt Mörby centrum? Jag vet ingen som gör det och jag har bott här sedan 1974.

Vill vi ha det som i Täby ­eller Sollentuna? De centrum som byggts där avskräcker verkligen! Mörby centrum fyller väl sin funktion. Ett nytt centrum innebär bara att vi får hit samma butikskedjor som i alla andra mastodontcentrum, och fler tomma affärer. Likriktning innebär inte att kvaliteten höjs.

Inger Lippman