(rubrik saknas)

Dåligt av kommunen att ta bort hållplatserna Klockbacka och Löwenströmska daghemmet och ersätta två stopp med ett, det vid infart Löwenströmska sjukhuset. Dessutom har den inte någon väntkur!

Och varför har man två hållplater så nära varandra som Hammarby kyrka (som behövs) och Gamla lasarettsvägen? Så nära inpå varandra att man många gånger inte hunnit stanna vid Gamla Lasdarettsvägen. Först när man svängt in mot gamla Löwis har man stannat.

Flytta Gamla Lasarettsvägen närmare bebyggelse med många fler boende.

Det finns ju redan en tunnel under Stockholmsvägen.

Tillhör också kommunen