(rubrik saknas)

Den gröna lunga, som heter Kvarnbacken, är ej längre det trivsamma rekreationsområde som det en gång var.

Ett fundament av en nedbränd väderkvarn ståndar på kullens topp, varomkring, om eftermiddagar och kvällar, personer träffas för att, som jag uppfattar det, utföra affärsuppgörelser av okänt slag.

Och mer än en gång, har jag känt cannabisröken ligga tung i luften.

Kvarnbacken är ett område med fornminnen, och detta borde presenteras, för kommuninnevånare och andra, på ett bättre sätt, än ett förslummat och nedskräpat område med en nedbrunnen väderkvarn och suspekt handel.

Sator