(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Håll till höger på trottoaren” den 10 september:

Tyvärr Freddan, kan inte punkt sättas efter ditt inlägg, eftersom det inte är helt korrekt.

Det enda tillfället då gångtrafikant ska föra sig till vänster är på bilväg där trottoar/gångbana/gångcykelbana saknas. Något annat undantag till högertrafik finns inte i Trafikförordningen.

Men kommuner kan meddela lokal avvikelse via skylt och i lokal ordningsföreskrift.

Bollpojken