(rubrik saknas)

Jan Jogell (S), ordförande i stads­byggnadsnämnden, kan du berätta för oss barnfamiljer vad syftet med det öppna mötet den 4 september var, som du tillsammans med dina tjänstemän anordnade gällande trafiksituationen i Ursvik? Du gav oss inga svar eller konkreta lösningar för vår frustration och oro som vi har för våra barn i trafiken i vår boendemiljö.

I stället gömde du dig bakom mätningar och statistik som visade på hur det på ena eller andra sättet inte går att förbättra trafiksäkerheten för våra barn i området. I slutet av mötet, efter alla våra diskussioner och frågor till dig sa du rakt ut att vi inte är prioriterade!

Jan Jogell, du är folkvald och borde vara lyhörd och genuint intresserad av vad vi medborgare har att säga i frågan. Du har ingen ensamrätt att i en demokrati bestämma i det dolda över trafiksäkerheten som bekymrar oss många boende i Stora Ursvik. Nästa gång ber vi dig spara vår dyrbara tid och kalla inte till ett allmänt möte om du inte har för avsikt att lyssna och ta till dig!

Oprioriterade skattebetalare i Ursvik