(rubrik saknas)

Jag har några frågor till Öster­åkers kommun som jag har sökt svar på ett tag men utan framgång. Därför vänder jag mig till medierna, för att få ett svar.

MBA Entreprenad har hos Österåkers kommun ansökt om planbesked för del av Berga 11:1 som utgör allmänningarna mellan Åkers Kanal och Länsmansvägen i centrala Åkersberga. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, enligt Michaela Fletcher Sjömans förslag, bifall till att pröva detaljplan för bostäder inom detta område.

Detta innebär att man nu vill ändra gällande detaljplan. Då uppkommer en del frågor som det skulle vara intressant att å svar på. Det vore intressant med svar från oppositionens politiker som är med i dessa beslut och kanske även från tjänstemän – om de vågar ge sin syn på hur Österåkers kommun fungerar.

Mina frågor är:

Vilka regler gäller när mark som är klassad som allmänning omvandlas till tomtmark?

Kan kommunen överlåta marken utan kungörelse, så att eventuella andra intressenter skulle kunna ge förslag på nyttjande?

Hur går den ekonomiska värderingen till?

Får villaägare som har gräns mot allmänning framöver räkna med att det kan uppföras flerbostadshus fem meter från deras fastigheter?

Kommer det nu att öppnas upp för att detaljplaner ändras så att det blir möjligt att riva en villafastighet och på denna tomt uppföra flerbostadshus? Angränsande villor som är kvar kommer då att få en helt annan boendemiljö och antagligen ett sämre ekonomiskt värde.

Innebär detta förfarande att det är fritt fram för företag att försöka bebygga flera allmänningar/grönområden, och är det ”först till kvarn” som får rätten?

En annan aspekt är vilken typ av bostäder som kommer att byggas. Är det bostadsrätter för 3–5 miljoner kronor som ska få ta över våra få centrala grönområden?

Tacksam för svar

Tomas Lacke