(rubrik saknas)

Ett stort fång rosor vill jag ge till den kvinna som måndagen den 23 september hjälpte mig att i telefonen förklara för färdtjänstföraren var det var meningen att han skulle hämta mig. Du räddade min dag!

Trots att du hade ett barn med dig, så tog du dig tid att stanna kvar.

Tack vare dig kom jag äntligen hem efter att ha väntat på färdtjänsten i tre timmar i Haninge centrum.

Ett stort och varmt tack!

Kvinnan i rullstol